Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับ อบต.

ผู้ใช้งานออนไลน์

มี 41 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ข้อมูลด้านสังคม

การศึกษา


(1) โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 8 แห่ง

(2) โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

(3) ศูนย์การเรียน ก.ศ.น. จำนวน 1 แห่ง

(4) ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 3 แห่ง

(5) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จำนวน 20 แห่ง

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 

(1) วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 19 แห่ง

(2) มัสยิด จำนวน - แห่ง

(3) ศาลเจ้า จำนวน - แห่ง

(4) โบสถ์ จำนวน - แห่ง

(5) โบราณสถาน จำนวน - แห่ง

 

สาธารณสุข

 

(1) โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน - แห่ง

(2) สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง

(3) สถานพยาบาลเอกชน จำนวน - แห่ง

(4) ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

(1) สถานีตำรวจ จำนวน - แห่ง

(2) สถานีดับเพลิง จำนวน - แห่ง

(3) หน่วยบริการประชาชน ( ที่พักสายตรวจ) จำนวน 1 แห่ง