Get Adobe Flash player

โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน และร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านในเขตตำบลวังชะพลู

ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 และ ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561

12

3456

7 8

9101112

13 14

15161718

19 20